نشان مرکز اشاعه‌ایمان
آرم جمهوری اسلامی
نسخه آزمایشی

تولّی و تبرّی فرشتگان در قرآن

    از جمله اوصاف عملی فرشتگان «تولّی و تبرّی» است. در آیه ۴ سوره تحریم خداوند می‌فرماید:     در این آیه چه روی صالح المؤمنین وقف بشود و چه وقف نشود یک معنای جامعی از این آیه ...