نشان مرکز اشاعه‌ایمان
آرم جمهوری اسلامی
نسخه آزمایشی

اعلامیه‌ی جهانی حق خدا

 

کرسی‌های نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی – کلبه کرامت

دانش

               دکترینولوژی

موضوع

دکترینولوژی

سرفصل

دکترین اسلام

عنوان

اعلامیه‌ی جهانی حق خدا

هدف

o  مبحث دکترین اسلام، مبحث پایه در نظام طرح‌ریزی استراتژیک مبتنی بر اسلام است. از این رو برای آشنایی اندیشه‌ورزان با دکترین اسلام برای بهره‌مندی آنان در طرح‌ریزی استراتژیک حوزه‌های گوناگون، مبحث دکترین اسلام ارائه می‌شود. دکترین اسلام، مبتنی بر کتاب و سنت است.

 

ردیف

عنوان جلسه

شماره جلسه کلبه

مدت

نکته

۱  

دکترین اسلام‌ـ اعلامیه­‌ی جهانی حق خدا (۱)

۴۹۸

۱:۱۹:۴۵

 

۲

دکترین اسلام‌ـ اعلامیه‌­ی جهانی حق خدا (۲)

۵۰۶

 

 

      * مباحث ادامه دارد.

 

نویسنده : مدیر فنی تاریخ ارسال : آوریل 5, 2014 2378 بازدید