نشان مرکز اشاعه‌ایمان
آرم جمهوری اسلامی
نسخه آزمایشی

ایمان به خدا به‌صورت خلاصه

۱۳۹۳/۰۴/۱۶

ایمان به الله در بسیارى از آیات، با تعابیر گوناگون، ایمان به «الله» ذکر شده است. بنابراین، قطعاً «الله» از متعلّقات ایمان، بلکه از نظر رتبه و درجه والاترین و مهم‌ترین متعلّق ایمان است؛ که بدون اعتقاد به او، ایمان محقق نمی‌شود. در بسیارى از آیات، ایمان به اللّه همراه با ایمان به آخرت و […]...

اسلام یعنی ایمان به خدا و کفر به طاغوت

۱۳۹۳/۰۴/۱۴

این که گاهى از بعضى زبان‌ها شنیده می‌شود – که درست است – که ما با نظام مسلطِ بر دنیا چالش داریم و مسئله داریم، یک واقعیت است. طبیعت اسلام این است:   «فمن یکفر بالطّاغوت و یؤمن باللَّه فقد استمسک بالعروه الوثقى» (بقره / ۲۵۶)   این معناى اسلام است. یعنى ایمان باللَّه به […]...