نشان مرکز اشاعه‌ایمان
آرم جمهوری اسلامی
نسخه آزمایشی

نهضت انتظار

 

کرسی‌های نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی – کلبه کرامت

 

 

 

کرسی‌های نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی کلبه کرامت

 

دانش

دکترینولوژی

موضوع

                                روی‌کردهای طرح‌ریزی دکترینال

سرفصل

                                              روی‌کرد تاریخ‌مدار

۲واحد

عنوان                                                           نهضت انتظار

 

عنوان جلسه

شماره جلسه کلبه

مدت

نکته

روی‌کرد تاریخ‌مدار (۱)

۱۸۹

۱:۵۴:۴۲

 

روی‌کرد تاریخ‌مدار (۲)

۱۹۰

۱:۴۶:۱۵

 

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۷)-

جغرافیای نهضت موسوی

۲۱۷

۱:۱۶:۳۷

 

 

نویسنده : مدیر فنی تاریخ ارسال : ژوئن 20, 2016 1165 بازدید