نشان مرکز اشاعه‌ایمان
آرم جمهوری اسلامی
نسخه آزمایشی

نهضت زعماء

 

کرسی‌های کلبه‌ی کرامت

 

 

کرسی‌های نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی – کلبه کرامت

دانش

                دکترینولوژی

موضوع

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک

سرفصل

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام

عنوان

نهضت ائمه -علیهم‌السلام- و زعما

هدف

آشنایی اندیشه‌ورزان با تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام از ابتدای خلقت آدم (ع) تاکنون مبتنی بر دکترین‌های هریک از کنش‌گران الهی یا ضد الهی این اعصار. تاریخ طرح‌یزی استراتژیک اسلام، سه بخش کلی را در بر دارد: تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک انبیاء (ع)‌ـ تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک ائمه (ع)‌ـ و تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک زعما.

 

عنوان جلسه

شماره جلسه کلبه

مدت

نکته

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام‌ـ

جنگ ناتمام (۱)

۵۶۳

‌ـ

 

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام‌ـ

جنگ ناتمام (۲)‌ـ ناکثین

۵۶۵

‌ـ

 

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام‌ـ

‌جنگ ناتمام (۳) قاسطین

۵۷۳

۱:۴۴:۰۲

 

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام‌ـ

جنگ ناتمام (۴) مارقین

۵۷۴

۲:۰۱:۱۸

 

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام‌ـ

جغرافیای ‌نهضت موسوی

۲۱۷

۱:۱۶:۳۷

 

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام‌ـ

جامعه‌ی نهضتی

۹۵

۱:۳۴:۱۰

 

 

 

سلسله کرسی‌های سنت حسنه

عنوان جلسات

عنوان جامعه

پیوند دریافت (صوتی)

مدت

دکترین بعثت (۱)- دکترین بعثت (۲)- مدینه‌النبی (ص)

جامعه محمدی

دریافت

۳۹ دقیقه

دکترین غدیر- در محاصره

جامعه علوی

دریافت

۵۰ دقیقه

زن، سیاست، تمدن- آتش و یاس

جامعه فاطمی

دریافت

۵۵ دقیقه

دکترین صلح- قعود ساباط

جامعه حسنی

دریافت

— دقیقه

دکترین حسینی- اصلاحات حسینی- قیام حسینی

جامعه حسینی

دریافت

— دقیقه

دکترین سجادیت

جامعه سجادی

دریافت

— دقیقه

دکترین باقریت

جامعه باقری

دریافت

— دقیقه

دکترین جعفریت

جامعه جعفری

دریافت

— دقیقه

دکترین موسویت

جامعه موسوی

دریافت

— دقیقه

دکترین رضویت

جامعه رضوی

دریافت

— دقیقه

دکترین تقویت

جامعه تقوی

دریافت

— دقیقه

دکترین نقویت

جامعه نقوی

دریافت

— دقیقه

دکترین عسکریت

جامعه عسکری

دریافت

— دقیقه

پیش به سوی آرماگدون

– اکنون آخرالزمان

– آینده و جهانی‌شدن در جهان مهدوی- دفاع مقدس در دکترین مهدویت

جامعه‌ی مهدوی

دریافت

— دقیقه

 

نویسنده : مدیر فنی تاریخ ارسال : ژوئن 20, 2016 1309 بازدید