نشان مرکز اشاعه‌ایمان
آرم جمهوری اسلامی
نسخه آزمایشی

خلق و جعل

کرسی‌های نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی – کلبه کرامت

دانش

                                دکترینولوژی

موضوع

دکترینولوژی

سرفصل

دکترین اسلام

عنوان

خلق و جعل

هدف

o مبحث دکترین اسلام، مبحث پایه در نظام طرح‌ریزی استراتژیک مبتنی بر اسلام است. از این رو برای آشنایی اندیشه‌ورزان با دکترین اسلام برای بهره‌مندی آنان در طرح‌ریزی استراتژیک حوزه‌های گوناگون، مبحث دکترین اسلام ارائه می‌شود. دکترین اسلام، مبتنی بر کتاب و سنت است.

 

عنوان جلسه

شماره جلسه کلبه

مدت

نکته

دکترین اسلام‌ـ خلق و جعل (۱)ـ میدان ‌صفر ‌سلامت

۲۸۰

۳:۲۸:۵۴

 

دکترین اسلام‌ـ خلق و جعل (۲)‌ـ خلقت و طبیعت

۳۵۴

۱:۰۶:۳۵

 

دکترین اسلام‌ـ خلق و جعل (۳)‌ـ دکترین زمان (۱)

۳۷۱

۰۰:۵۷:۳۸

 

دکترین اسلام‌ـ خلق و جعل (۴)

۴۳۵

۱:۱۸:۴۹

 

دکترین اسلام‌ـ خلق و جعل (۵)‌ـ یگانه‌سازی (۱)

۴۳۸

۲:۲۱:۰۹

 

دکترین اسلام‌ـ خلق و جعل (۶)

‌ـ کوانتوم اجتماعی و اجتماع کوانتومی

۴۴۰

۲:۱۳:۱۱

 

دکترین اسلام‌ـ خلق و جعل (۷)‌ـ یگانه‌سازی (۲)

۴۴۲

۲:۱۲:۱۱

 

دکترین اسلام‌ـ خلق و جعل (۸)

۴۴۵

۱:۱۹:۴۱

 

دکترین اسلام‌ـ خلق و جعل (۹)‌ـ چهارچوب مفهومی

۴۴۷

۱:۱۰:۱۲

 

دکترین اسلام

‌ـ خلق و جعل (۱۰)‌ـ دکترین زمان (۲)

۴۸۴

 

دکترین اسلام

‌ـ خلق و جعل (۱۱)‌ـ دکترین فضا (۱)

۴۸۵

 

دکترین اسلام

‌ـ خلق و جعل (۱۲)‌ـ دکترین فضا (۲)

۴۸۶

 

دکترین اسلام

‌ـ خلق و جعل (۱۳)‌ـ دکترین فضا (۳)

۴۸۷

 

دکترین اسلام

‌ـ خلق و جعل (۱۴)‌ـ زوجیت کوانتومی

۴۸۹

 

دکترین اسلام‌ـ خلق و جعل (۱۵)‌ـ دکترین زمان (۳)

۵۴۱

۳:۰۶:۱۵

 

دکترین اسلام‌ـ خلق و جعل (۱۶)‌ـ قانون هابطه

۵۶۲

 

دکترین اسلام‌ـ خلق و جعل (۱۷)‌ـ تئوری همه چیز

۵۶۴

 

دکترین اسلام‌ـ خلق و جعل (۱۸)

۵۷۱

 

دکترین اسلام‌ـ خلق و جعل (۱۹)ـ تطور و تکامل

۶۰۳

 

دکترین اسلام‌ـ خلق و جعل (۲۰)ـ دکترین زمان (۴)

۶۲۵

  

* مباحث ادامه دارد.

 

نویسنده : مدیر فنی تاریخ ارسال : ژوئن 20, 2016 1894 بازدید