چاپ | مرکز اشاعه‌ی ایمان

رؤیای ابراهیم (ع) در مستند Bible و کتاب عهد عتیق

 

کلبه کرامت

 

 تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود (۲) –

رؤیای ابراهیم (ع)
 
 
سریال کتاب مقدس
 
 
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
 
دکترین: غرب
 
حوزه: تاریخ
 
جلسه: ۴۴۹
 
مدرس: استاد حسن عباسی
 
تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۲
 
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری
 
فیلم تدریس‌شده: کتاب مقدس
 
 
پیوند اصلی

 

 

 

ثبت شده در سايت مرکز اشاعه‌ی ایمان طي شماره 5178 و در روز دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
۱۳۹۷ © مرکز اشاعه‌ي ايمان (ترویج متعلقات هفت‌گانه)