برچسب: ابعاد

  • آیت نور ایمان و عواملی که باعث خاموش شدن نور ایمان می‌شوند

    آیت نور ایمان و عواملی که باعث خاموش شدن نور ایمان می‌شوند

           آیت: خود شمع، آیت ظرفیت ایمان نور شمع، آیت نور ایمان تاریکی نیز آیت جهل یا کفر است.   شمع‌ها ابعاد و حجم‌های متفاوتی دارند. بعضی از آن‌ها حجیم و بزرگ هستند و بعضی دیگر کم حجم و کوچک. هر چه شمع بزرگ‌تر باشد ظرفیتش وسیع‌تر است؛ پس هم نور بیشتری تولید می‌کند…