برچسب: ابوالبشر

  • اثبات مبداء و معاد در مراحل تکامل جنین در رحم مادر

    اثبات مبداء و معاد در مراحل تکامل جنین در رحم مادر

    خداوند بر انسان از برای آفرینش او منت می‌گذارد که؛ در اثر خلقت و حسن تدبیر بشر را براى پیمودن راه سعادت و حیات ابد آماده می‌سازد و بدین طریق سیرت نظام آفرینش به ظهور می‌رسد و به ثمر مى‌نشیند و خلقت انسان را از آب و گل دانسته و بدین‌صورت که اجزاء خاک و…