برچسب: ادراک

  • اثبات مبداء و معاد در مراحل تکامل جنین در رحم مادر

    اثبات مبداء و معاد در مراحل تکامل جنین در رحم مادر

    خداوند بر انسان از برای آفرینش او منت می‌گذارد که؛ در اثر خلقت و حسن تدبیر بشر را براى پیمودن راه سعادت و حیات ابد آماده می‌سازد و بدین طریق سیرت نظام آفرینش به ظهور می‌رسد و به ثمر مى‌نشیند و خلقت انسان را از آب و گل دانسته و بدین‌صورت که اجزاء خاک و…

  • برخی اوصاف و ویژگی‌های فرشتگان از نظر قرآن و احادیث

    برخی اوصاف و ویژگی‌های فرشتگان از نظر قرآن و احادیث

    در قرآن مجید از ملائکه فراوان یاد شده است. آیات زیادى از قرآن درباره صفات، ویژگی‌ها، مأموریت‌ها و وظایف فرشتگان سخن مى‌گوید، حتى قرآن، ایمان به ملائکه را در ردیف ایمان به خدا و انبیا و کتب آسمانى قرار داده است و این دلیل بر اهمیت بنیادى این مسئله است. بدون شک وجود فرشتگان از…