برچسب: انقلابى

  • معجزه و تفاوت آن با سحر و جادو از منظر آیت‌الله مکارم شیرازی

    معجزه و تفاوت آن با سحر و جادو از منظر آیت‌الله مکارم شیرازی

        بسیارى مى‌پرسند اگر ساحران مى‌توانند، اعمال خارق العاده‌اى شبیه معجزه انجام دهند، چگونه مى‌توان میان کارهاى آن‌ها و اعجاز، تفاوت گذاشت؟ و چگونه سحر با معجزه پهلو نزند. دل خوش دار! پاسخ این سؤال با توجه به یک نکته، روشن مى‌شود و آن این‌که: کار ساحر متکى به نیروى محدود انسانى است، و…