برچسب: تفکر فرزندانمان

  • به مسأله‌ی «غیب» نیازمندیم

    به مسأله‌ی «غیب» نیازمندیم

    از ذکر روایات معجزات پیامبر- صلی‌الله علیه واله – مثلاً معراج نبی – صلی‌الله علیه واله – که خداوند برای حضرتش مهیا کرده، به انواع بهانه‌ها خودداری می‌شود و یا منکر می‌شوند، اما در همین حال به کسی معتقد می¬گردند که آن‌ها را با ادعاهایی دست می‌اندازد و مدعی می¬شود که اهل معرفت یا صوفی…