برچسب: جنگ کافران با خزاعه

  • ائمه کفر، پیشی گیرندگان در کفر و مقتدای دیگر کافران

    ائمه کفر، پیشی گیرندگان در کفر و مقتدای دیگر کافران

        ائمه جمع امام و درقرآن به ‌دو صورت «أئمّه» [1] و  «أیمّه» [2] قرائت شده است. امام کسى است که پیشاپیش دیگران قرار دارد [3] و به او اقتدا مى‌شود [4] و کفر در لغت به معناى پوشاندن و پنهان‌کردن چیزى است [5] و مقصود از آن در این‌جا انکار وحدانیّت خدا یا شریعت…