برچسب: حمیم، مس آب شده

  • خصوصیات فرشتگان غِلاظ در دوزخ

    خصوصیات فرشتگان غِلاظ در دوزخ

    یکی از عذاب‌های دوزخ آتش آن است که خداوند انسان‌ها را از گرفتار شدن به آن آتش برحذر می دارد. حال آن آتشى که خدا ما را به خوددارى از گرفتار شدن به آن خوانده، چگونه است؟ اولا: با سوختن مردمان و سنگ‌ها مشتعل مى شود. ثانیا:ملائکه اى غلاظ و شداد، با اهل دوزخ به…