برچسب: دانلود زیرنویس فارسی سریال

  • کارگردان‌های مهاجم علیه متعلقات ایمان در پویانمایی (1)

    کارگردان‌های مهاجم علیه متعلقات ایمان در پویانمایی (1)

         «….من یک وقت در این جا، در مقابل جمعی مثل شما آقایان، مثالی زدم. گفتم مثلاً فرض بفرمایید در تلویزیون ما برنامه‌ای درست کرده بودند و می‌خواستند بچه‌ها را به بُرس زدن تشویق کنند. ما هم طبق معمول، فیلم بچه‌ها را نگاه می‌کردیم. البته در قالب کارتون، ساختن فیلم‌هایی این‌گونه برای بچه‌ها، تشویق…

  • فرماندهان کفر و مراکز شاخص اشاعه کفر در عرصه فیلم و پویانمایی

    فرماندهان کفر و مراکز شاخص اشاعه کفر در عرصه فیلم و پویانمایی

        «… امروز دو خصوصیت وجود دارد که بار من و شما را سنگین می‌کند. یک خصوصیت پیشرفت شیوه‌های انتقال فکر است. شما ببینید تلویزیون، رادیو، وسائل الکترونیکی، اینترنت و دیگر وسائل ارتباطاتی، امروز در دنیا در خدمت چه اهدافی قرار دارد. امروز استکبار به این اکتفا نمی‌کند که شمشیر نشان بدهد؛ شمشیر هم…