برچسب: دیدگاه قرآنیان

  • نقد دیدگاه و عملکرد جریان «قرآنیان شیعه»

    نقد دیدگاه و عملکرد جریان «قرآنیان شیعه»

    در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری در رویارویی با پیشرفت­‌های خیره‌کننده غرب و تهاجم همه­‌جانبه استعمار به کشورهای اسلامی جریان­‌هایی در ایران شکل گرفت که برخی دینی و برخی غیردینی بودند. یکی از این جریان‌ها که باهدف اتحاد امت اسلامی و با شعار بازگشت به قرآن و دوران طلایی چهل سال اول اسلام شکل گرفت؛…