برچسب: سیاست امنیتی

  • ائمه کفر و سازمان‌‌دهندگان اشاعه کفر در عرصه‌ امنیت (1)

    ائمه کفر و سازمان‌‌دهندگان اشاعه کفر در عرصه‌ امنیت (1)

        «…نخستین مرحله در ایجاد امنیت، اصلاح اندیشه خشونت‌زا است. تا زمانی که معیارهای دوگانه بر سیاست غرب مسلط باشد و تروریسم به انواع خوب و بد تقسیم شود، و منافع دولت‌ها بر ارزش‌های انسانی و اخلاقی ترجیح داده شود، نباید ریشه‌های خشونت را در جای دیگر جست‌وجو کرد….» (*)   امنیت به عنوان…