برچسب: غفلت

  • برخی اوصاف و ویژگی‌های فرشتگان از نظر قرآن و احادیث

    برخی اوصاف و ویژگی‌های فرشتگان از نظر قرآن و احادیث

    در قرآن مجید از ملائکه فراوان یاد شده است. آیات زیادى از قرآن درباره صفات، ویژگی‌ها، مأموریت‌ها و وظایف فرشتگان سخن مى‌گوید، حتى قرآن، ایمان به ملائکه را در ردیف ایمان به خدا و انبیا و کتب آسمانى قرار داده است و این دلیل بر اهمیت بنیادى این مسئله است. بدون شک وجود فرشتگان از…