برچسب: مدیر بازار بورس نیویورک

  • ائمه کفر و سازمان‌‌دهندگان اشاعه کفر در عرصه‌ اقتصاد (1)

    ائمه کفر و سازمان‌‌دهندگان اشاعه کفر در عرصه‌ اقتصاد (1)

        «…امروز البتّه دشمن، استکبار جهانی است. استکبار جهانی هم یک امر موهوم نیست؛ یک امر واقعی است و دارای مصادیق روشنی است؛ آمریکا بزرگ‌ترین مصداقش است و پشت سرِ هیئت حاکمه‌ی آمریکا، کمپانی‌ها و تراست‌ها و کارتل‌ها و سرمایه‌دارانِ جهان‌خوارِ غالباً صهیونیست هستند که در همه‌جا هم گسترده‌اند؛ مخصوص آمریکا هم نیست؛ در…