برچسب: يونس

  • وجوه كفر از منظر علامه فضل‌الله _ بخش دوم

    وجوه كفر از منظر علامه فضل‌الله _ بخش دوم

    کفر یک مفهوم نسبی است که ممکن است بر انکار یک مسأله اعتقادی صدق کند. همین‌طور انکار توحید کفر است که این مسأله در ملحدان تبلور پیدا می‌کند. اینان منکر وجود خداوند هستند. مشرکان نیز همین گونه هستند که به عبادت غیر خداوند ملتزم هستند. انکار رسالت و پیامبر نیز کفر است که در مورد…