برچسب: Leila Forouhar Fereshtehaye Kucholo

  • هجوم به متعلقات ایمان در موزیک‌های فارسی‌زبان (1)

    هجوم به متعلقات ایمان در موزیک‌های فارسی‌زبان (1)

          «…موسیقیِ قبل از انقلاب، از لحاظ ارزشی، سه عیب عمده داشت. ما که از لحاظ فنی وارد نیستیم؛ فقط می‌توانیم بگوییم که از جنبه‌های ارزشی، سه اشکال در آن وجود داشت. یکی این بود که در بخشی از موسیقی‌ها، در انتخاب مضمون و قالب، گرایش تند و میل شدیدی به ابتذال بود.…